ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАНЕМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Авторы

  • П.І. Веред
  • В.С Бітюцький
  • О.І. Слободенюк
  • В.М. Харчишин
  • О.П. Шулько

Ключевые слова:

екологічний менеджмент, ветеринарні препарати, аліментарна анемія, важкі метали, навколишнє природне середовище, екотоксиканти, клінічні дослідження, хелатні сполуки

Аннотация

У статті наведені результати досліджень щодо екологічної ефективності та антианемічної дії вітчизняного препарату «Біомет» (склад: декстран заліза, хелатні комплекси міді та кобальту) та препарату «Суіферовіт» (виробник Польща, склад: декстрин заліза, дихлорид міді та кобальту, кальцію пантотенат; вітаміни: В1, В2, В6, РР; сироватка крові свиней інактивована). Дослід було проведено на новонароджених поросятах-аналогах, яких розподіли на 2 групи – одну дослідну та одну контрольну. Утримували тварин разом із свиноматками.

З метою профілактики аліментарної анемії піддослідним контрольної групи з інтервалом 7 діб внутрішньом’язево в область стегна вводили 5 мл препарату «Суіферовіт». Поросятам дослідної групи ін’єктували препарат «Біомет» у дозі 2 мл одноразово.

Матеріалом для досліджень були зразки крові піддослідних. Дослід тривав 30 діб.

Встановлено, що застосування препарату «Біомет» дає позитивний антианемічний ефект та дозволяє зменшити антропогенне навантаження на довкілля солями важких металів.

Библиографические ссылки

Харчишин, В.М., Злочевський, М.В., Веред, П.І., Онищенко, Л.С. Ефективність впровадження системи екологічного менеджменту при поводженні з органічними відходами та мінімізації забруднення навколишнього природного середовища. «Scientific forum: theory and practice of research». Abstracts of the I International Scientific and Theoretical Conference. Valencia, Kingdom of Spain, 2021, Vol. 1. 121-123.

Харчишин В.М., Мельниченко, Ю.О., Злочевський М.В. Інноваційні розробки сучасної біотехнології. Sectoral research XXI: characteristics and features: Abstracts of the I International Scientific and Theoretical Conference. Chicago, USA, 2021. 131-133.

Camaschella, C. (2013). Iron and hepcidin: A story of recycling and balance. Hema- tology. American Society of Hematology. Education Program, 2013(1), 1–8.

Knight, L. C., & Dilger, R. N. (2018). Longitudinal effects of iron deficiency anemia and subsequent repletion on blood parameters and the rate and composition of growth in pigs. Nutrients, 10(5), 632.

Svoboda, M., & Pískova, K. (2018). Oral iron administration in suckling piglets – a review. Acta Veterinaria Brno, 87(1), 77–83.

Wang, X., Garrick, M. D., & Collins, J. F. (2019). Animal models of normal and distur- bediron and copper metabolism. The Journal of Nutrition, 149(12), 2085–2100.

Shero, N., Fiset, S., Blakley, B., Jougleux, J. L., Surette, M. E., Thabet, M., & Rioux,F. M. (2019). Impact of maternal iron deficiency on the auditory functions in the young and adult guinea pig. Nutritional Neuroscience, 22(6), 444–452.

Lipiński, P., Styś, A., & Starzyński, R. R. (2013). Molecular insights into the regula- tion of iron metabolism during the prenatal and early postnatal periods. Cellular and Molecular Life Sciences, 70(1), 23–38.

Левченко В., Заярнюк В., Папченко І., Абдулаев С. та ін. Хвороби свиней. Білоцерківський ДАУ. – 2005. 268 с.

Cooper, C. A., Moraes, L. E., Murray, J. D., & Owens, S. D. (2014). Hematologic and biochemical reference intervals for specific pathogen free 6-week-old Hampshire-Yorkshire crossbred pigs. Journal of Animal Science and Biotech- nology, 5(1), 5.

Роль мікроелементів у життєдіяльності тварин / М. Захаренко, Л.Шевченко, В. Михальська та ін. // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 13–16.

Довідник ветеринарного лікаря / Під ред. П.П. Достоєвського – К.: Урожай, 1990. – С. 527.

Сарсадских А. Препараты “Зерум-Верн Бернбург А.Г.” // Вет. газета. – 1996. – № 25. – С. 8.

Бучко О.Л., Іскра Р.Я. Роль заліза в життєдіяльності тварин // Біологія тварин. – 2000. –Т. 2. – № 1. – С. 26–32.

Лясота В.П., Нікітенко А.М. та ін. Використання фераміну як засобу превентивної терапії у тваринництві // Тваринництво України. – 2005.– № 8.– С. 23–25.

Сучасні тенденції на вітчизняному ринку ферумвмісних препаратів для тварин. // І.М. Деркач. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 78. – С. 23-25.

http://doi.org/10.15421/nvlvet8358 Деркач І., Деркач С., Сотніченко І. Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів на фармацевтичному ринку в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини ім. Гжицького, 20 (83), 2018. – С. 290–294.

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Plutenko, M. O., Fritsky, I. O., & Derkach, S. S. (2020). Antianemic action of the iron (IV) clathrochelate complexes. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(3), 419–424. doi:10.15421/022064

Пат. 68862 А, 7 А61 К33/26. Спосіб профілактики та лікування анемії новонароджених поросят / В.Г. Герасименко, В.С. Бітюцький, О.М. Мельниченко, М.О. Герасименко, П.І. Веред, В.М. Оксамитний // Пат. 68862 А, 7 А61К33/26. UA; Заявлено 12.11.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. №8.

Творогова М.Г., Титов В.Н. Железо сыворотки крови: диагностическое значение и методы исследования // Лабораторное дело. – 1991. – № 9. – С. 4–10.

Загрузки

Опубликован

2021-12-13

Как цитировать

Веред , П., Бітюцький , В., Слободенюк , О., Харчишин , В., & Шулько , О. (2021). ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАНЕМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. Nauka I Studia, (7). извлечено от http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/153

Выпуск

Раздел

Статьи