Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва

Authors

  • Олександр Валентинович Халатур Дніпровський державной аграрно-економічний університет

Abstract

У статті систематизовано теоретичні і методологічні підходи до управління інвестиційним забезпеченням інноваційного розвитку АПК. Досліджено параметри системи інвестиційного забезпечення інновацій на підприємствах АПК, проаналізовано економічні механізми розвитку інноваційної діяльності в АПК. Запропоновано підходи до розробки комплексної програми по залученню інвестицій в агропромисловий комплекс. Ключові слова: агропромисловий комплекс; інновації; інвестиції; ефективність; державне регулювання.

References

Сутність інновацій та розвиток інноваційної діяльності аграрних підприємств // Таврійський науковий вісник.– 2018.– Вип. 69. – С. 231–236.

Губенко В.І. Інноваційна модель управління аграрним підприємством // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 2016. – С. 260–263. 3. Жидяк О.Р. Сучасні проблеми інноваційного розвитку в аграрній сфері // Науковий вісник.– Серія: Економічні науки.– Львів, 2018. – С. 265–268.

Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: национальный доклад. – М.: ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, 2017. – 168 с. 5. Ляшенко О.А. Інноваційно-інвестиційне проектування органічного виробництва аграрної продукції // Наукові праці. – Серія: Економічні науки.– Полтава, 2019. – С. 102–107.

Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору України в сучасних умовах // Шляхи відродження галузей льонарства і коноплярства та підвищення ефективності їх наукового забезпечення. – Суми, 2016. – С. 238–241. 7. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Пер. с венг.; Общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 295 с.

Смолінський В.Б. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки // Науковий вісник. – Вип. 21.2. – Львів, 2018. – С. 286–290.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.

Уманець Т.В. Сучасні шляхи залучення інвестицій в аграрний сектор України // Формування ринкової економіки. – К., 2018. – Ч. 2: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – С. 14–22.

Федоренко В.Ф. Инновации обеспечат значительный прирост аграрного производства // Информ. бюл.– 2017.– №4. – С. 45–48. 13. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987. – 272 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 462 с.

Published

2020-04-21

How to Cite

Халатур , О. В. (2020). Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва. Nauka I Studia, (4). Retrieved from http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/94

Issue

Section

Статьи