РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Authors

  • Володимир Вергарович Джинджоян ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

Abstract

В статті розроблено економетричну модель, що на відміну від наявних інструментів дозволяє нівелювати недоліки суб’єктивності та односторонньої направленості існуючих економетричних моделей за рахунок синтезу якісних та кількісних елементів, та надає можливість вироблення інструментів, механізмів, підходів до підвищення мотивації бізнесу до реалізації соціально відповідальних стратегій розвитку серед підприємств туристичної галузі України. Проаналізовано яким чином підприємства туристичної галузі України реалізують соціальні функції як екстернальний ефект від основної діяльності. Зазначено, що підприємства туристичної галузі серед сфер, які мають позитивний вплив на соціальну сферу реалізують лише невелику кількість опцій з наявних. Доведено, що підприємства сприймають соціальну парадигму в цілому та виконання своїх соціальних функцій зокрема не досить позитивно. Деякі підприємства, реалізують свої соціальні функції усвідомлено формуючи певну політику або заходи, однак більша частина не сприймає соціальну парадигму як важливий інструмент для розвитку не тільки власного бізнесу, а й покращення соціально-економічного стану національної економіки в цілому.

References

Bachev, Н. Sustainability off arming enterprise-under sting, governance, evaluation. Вісник Киiвського національного унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка – 2016. – № 2 (179).

Durdana, I. and Berkes F. Between a business a social enterprise: The Norway House Fisherman’s Co-op, northern Manitoba, Canada. Journal of Enterprising Communities: People Places in the Global Economy – 2017. – 11.5 – рр. 530-546.

Vitik, S., Koptyakova, S. and Balynskaya, N. Methodology for Assessing the Efficiency of Labor-Related Incentives tan Enterprise. International Business Management. – 2016. – 10.4. – рр. 408-415.

Азарова А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства, 2010.

Вівчар О. Специфіка особливостей оцінювання економічної безпеки підприємств в сучасних умовах макротрендів бізнесу: регіональний підхід. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України – 2020. – №24. рр. 15-23.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Електронний ресурс] / офіційний сайт. – Режим доступу до сторінки: https://usr.minjust.gov.ua/

Жалін Ю. О. Розроблення математичної моделі оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємства та методу її формалізації на основі математичного апарату нечіткої логіки. Diss. ВНТУ, 2017.

Люльков М. М., Цеслів О. В. Моделювання управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства в умовах кризи. Актуальні проблеми економіки та управління. – 2020. – №14.

Сазонець О. М., Ганкіна М. С. Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності. Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №11. – рр. 38-42.

Соколова Л. В., Верясова Г. М., Соколов О. Є. Порівняльний аналіз застосування моделей оцінки кризового стану промислових підприємств, 2019.

Тюріна М. М. Економічні наслідки застосування податкової соціальної пільги на підприємстві в умовах змін податкового законодавства. Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №23. – рр. 78-81.

Чайковська І. І. Економіко-математичне моделювання у задачах управління знаннями підприємства. Університетські наукові записки. – 2017. – №4. – рр. 347-358.

Published

2020-04-21

How to Cite

Джинджоян , В. В. (2020). РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ . Nauka I Studia, (4). Retrieved from http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/96

Issue

Section

Статьи