Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Статьи

Политика раздела по умолчанию

Privacy Statement

Prohlášení zákazníka a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
Objednávám tímto výše uvedené vědecká publikace a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů které poskytuji prostřednictvím služby  

http://nauka-i-studia.info

Tyto údaje poskytuji společnosti Publishing house Education and Science s.r.o. výhradně za účelem zprostředkování individuální výuky a to v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Zpracování osobních údajů V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

 1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?
  Provozovatelem osobních údajů, které nám poskytnete a osobou zodpovědnou za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu platných předpisů j e společnost Publishing house Education and Science s.r.o. se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 IČO :27156877
 2. Účely zpracování
  Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem zprostředkování vědecká publikace na základě Vaší objednávky.
 3. Rozsah zpracování
  Zadání některých osobních údajů je povinné, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a místo výuky. Pokud se rozhodnete, můžete nám poskytnout i nepovinné údaje, jako např. informace k škole, kterou navštěvujete atp. Pro jiné účely, než je zajištění zprostředkování Vámi vložené poptávky osobní údaje nezpracováváme.
 4. Doba zpracování
  Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány nejdéle po dobu 5 let od poslední realizované objednávky.
 5. Cookies
  Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.
 6. Webové měřiče
  Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.
 7. Reklamní služby
  Na tomto webu nevyužíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám.
 8. Právo na přístup
  Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů
 9. Právo na přenositelnost dat
  Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.
 10. Právo na opravu
  Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.
 11. Právo na omezení zpracování
  Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.
 12. Právo na výmaz
  Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.
 13. Právo být zapomenut
  Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.
 14. Právo vznést námitku
  Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.
 15. Právo podat stížnost
  Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
 16. Zabezpečení ochrany dat
  Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.